Zer da ZainWeb

Informaziorako eta arreta emozional eta psikologikorako gune bat da, zaintzarekin eta mendekotasunarekin edota desgaitasunarekin lotutako baliabideei, zerbitzuei eta programei buruz kontsultatzeko aukera ematen duena.

Gainera, familia-zaintzarekin eta zaintzaileen ongizatea eta autozaintza sustatzearekin lotutako prestakuntza-pilulak ditu.


Espazio hau EUSKADIKO ZAINTZAILE EZ-PROFESIONALEI LAGUNTZEKO ESTRATEGIAREN barruan dago.

Arrazoi honengatik:

1.

Zaintza informalaren definizio zabala du, eta mendekotasuna duten pertsonei zaintza-zerbitzuak ematen dizkieten pertsona guztiei egiten die erreferentzia, edozein dela ere mendekotasun-mota, gaixotasun, ezintasun edo mendekotasun-egoera baten ondorioz, eta, beraz, laguntza-sare informala osatzen dute.

2.

Zaintzaile ez-profesionalek zainketen krisiaren egungo testuinguruan betetzen duten zeregina onartzen du.

3.

Zainketen genero-desberdintasunak kontuan hartzen ditu, zehazki, emakumeen lehentasunezko zeregina, eta zaintzan sortzen den feminizazioa

4.

Familiako edozein zaintzailek erabil dezake, edozein dela ere haien estatus sozioekonomikoa (errenta maila, hezkuntza maila, jatorria…).

5.

Zainketak demokratizatzea proposatzen du, zaintza bizitza sozioekonomikoaren zati nagusia dela aitortuz; zaintza-erantzukizunak gizarteratzea eta birbanatzea; eta gizarte-desberdintasunak desagerraraztearen eta zainketen gizarte-antolamenduaren inguruan ahalduntzearen aldeko apustua egiten du.

6.

Zaintzaileei laguntzeko estrategiak ikuspegi integral eta dimentsioaniztunetik ulertzen dira.

Laguntzeko prest gaude